Sunday, 7 October 2012

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Jawi Tahun 2


Butiran am
Tarikh                               : 26 September 2012
Hari                                  : Khamis
Masa                               : 8.00 pagi – 9.00 pagi  (60 minit)
Tahun                              : 2 Cemerlang
Bilangan murid               : 20 orang
Mata pelajaran               : Pendidikan Islam
Bidang                            : Pemulihan jawi
Tajuk                               : Suku kata terbuka/tertutup
Hasil pembelajaran       : Di akhir pembelajaran ini murid dapat:
1.  Menyebut 3 suku kata terbuka dan tertutup.
2. Mengeja 2 daripada 3 suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.
3. Menulis 2 daripada 3 suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

Pengetahuan sedia ada     :  Murid pernah menyebut suku kata terbuka dan tertutup
Gabungjalin                          : Adab dan Akhlak
Penyerapan                         : Sejarah
Penerapan nilai                   : Sabar, tabah dan bertanggungjawab
Kemahiran berfikir              : Murid dapat membezakan suku kata terbuka dan tertutup
Bahan sumber                     : Komputer, Smart Lorry, LCD, slaid, speaker.

Langkah/
masa
Isi kandungan
Aktiviti P&P

Pendahuluan
(2 minit)

Salam dan doa:
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين

-   Guru memberi salam dan murid menjawab salam.

-      Murid membaca doa secara kelas.

Set induksi
(5 minit)

-        Murid diperlihatkan dengan video pada tayangan menggunakan komputer.

-        Apa yang kamu perhatikan daripada video tersebut?


-Murid melihat persembahan guru menggunakan video pendek.

-Guru bersoal jawab dengan murid.

-Murid menjawab soalan yang diberikan guru.

-Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini.

-         

Langkah 1
(13 minit)

- Suka kata terbuka mempunyai huruf vokal iaitu ا,و,ي


- Suku kata tertutup tidak mempunya huruf vokal di akhirnya.

tertutup
خغ – خيغ – خوغ
تغ – تيغ – توغ

هغ – هيغ – هوغ
Terbuka

جا – جي – جو
تا – تي – تو
ها – هي – هو


-        Guru memaparkan carta suku kata terbuka/tertutup pada slaid yang disediakan


-        Guru meminta murid menyebut dan mengeja suku kata terbuka dan tertutup dengan bimbingan guru

-        Murid akan  menyebut secara kumpulan dan kelas.

Langkah 2
(20 minit)

Potongan kad suku kata terbuka/tertutup :
·       Ba+ju= baju
·       Bu+ku= buku
·       Su+su= susu
·       Ta-ngan= tangan
·       Ker+tas=kertas
·       Ka+til=katil


- Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan kecil

- Seorang wakil murid dari setiap kumpulan akan mencabut 2 sampul yang pelbagai warna di bahagian kepala lori

- Kemudian mereka akan berbincang di dalam kumpulan.

- Seterusnya seorang wakil murid dari setiap kumpulan akan mencari potongan suku kata di bahagian badan lori dan membentuk perkataan di dalam kumpulan masing-masing.

- Setelah siap membentuk perkataan, murid akan melekatkannya di papan hitam

- Guru akan menyemak jawapan murid.

- Murid akan membaca perkataan-perkataan yang telah dilekatkan di hadapan kelas secara beramai-ramai.


Langkah 3
(20 minit)

Lembaran Kerja:
-memadankan suku kata terbuka-terbuka, tertutup-tertutup dan menjadikan satu perkataan.

-Guru mengedarkan helaian lembaran kerja kepada setiap murid.

-Guru membimbing murid memadankan memadankan suku kata terbuka-terbuka, tertutup-tertutup dan menjadikan satu perkataan.


Penutup
(5 minit)

- Suku kata terbuka/tertutup :
·       Ba+ju= baju
·       Bu+ku= buku
·       Su+su= susu
·       Ta-ngan= tangan
·       Ker+tas=kertas
·       Ka+til=katil- Murid menyebut semula suku kata terbuka-terbuka, tertutup-tertutup dan menjadikan  ia satu perkataan secara kelas.


1 comment:

  1. minta izin dari ustaz utk rujukan rph saya rph ini.

    ReplyDelete